Wolontariat

Koszalińskie Warsztaty Gospel jest corocznym wydarzeniem kulturalnym opartym w większości na pracy wolontariuszy. Ich działania obejmują zarówno wielomiesięczne przygotowania przed warsztatami jak i pomoc w przeprowadzeniu warsztatów. Dzięki wsparciu wolontariuszy wydarzenie wciąż zaskakuje świeżymi pomysłami i ciekawymi imprezami skierowanymi do bardzo zróżnicowanego odbiorcy.

Czym jest wolontariat?

- to zaangażowanie w promocję muzyki na terenie pomorza środkowego,

- to praca z różnorodnymi muzykami i wokalistami z Polski i całego świata,

- to możliwość poznania ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie muzyki,

- to szansa na rozwijanie rozmaitych umiejętności.

Wolontariat to oferta skierowana do osób:

- w każdym wieku (poniżej 18 za pisemną zgodą prawnych opiekunów)

- otwartych na nowe doświadczenia, wyzwania i ludzi,

- pragnących rozwijać swoje zainteresowania.

Wolontariuszom oferujemy:

- podpisanie umowy, która precyzyjnie określa obowiązki i przywileje Wolontariusza,

- wydanie zaśiadczenia poświadczającego zaangażowanie w realizację projektu,

- zaproszenie na uroczyste spotkanie zamykające warsztaty.

 

Jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w prace Fundacji? Wypełnij ankietę znajdującą się pod poniższym linkiem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZA

Pomoże ona określić co mógłbyś, czy chciałbyś, robić w ramach wolontariatu. Postaramy się przygotować ofertę, która będzie odpowiednia dla Twoich oczekiwań.