Seminarium prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Celem Seminarium jest podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w Koszalinie i okolicach z chórami, zespołami wokalnymi, instrumentalnymi, zespołami ludowymi, nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w szkołach i instytucjach kultury a także jako kurs przygotowawczy dla młodzieży licealnej pragnącej w przyszłości kształcić się na kierunkach dyrygenckich lub chórmistrzowskich.
Chcemy, aby wzrost kompetencji kadry prowadzącej regionalne zespoły amatorskie spowodował podnoszenie się ich poziomu wykonawczego niosąc lepsze doznania artystyczne i satysfakcję zarówno dla koszalińskich wykonawców jak i słuchaczy. Aby był zachętą dla młodzieży naszego miasta do czynnego angażowania się w sztukę amatorską, poszerzania zainteresowań , doskonalenia się i rozwoju talentów.

Uczestnicy:

Seminarium jest przeznaczone dla chórmistrzów, kapelmistrzów, nauczycieli, instruktorów oraz jako propedeutyka dla młodzieży licealnej. W ramach seminarium będą odbywać się zajęcia z dyrygowania, emisji głosu. Organizatorzy przewidują również, w zależności od zapotrzebowania, zorganizowanie kursu w zakresie emisji głosu mówionego dla nauczycieli pragnących zadbać o technikę prawidłowego i efektywnego mówienia w celu zapewnienia sobie prawidłowej pracy i higieny narządu głosu w zawodzie nauczyciela.

Opieka merytoryczna, naukowa i artystyczna: Akademia Sztuki w Szczecinie.

Kadra Seminarium:
– dr hab. Jacek Kraszewski prof. nadzwyczajny AS w Szczecinie -dyrygent symfoniczny, operowy i chórmistrz
– dr hab. Radosław Wilkiewicz prof. nadzwyczajny AS w Szczecinie – dyrygent, chórmistrz, śpiewak, kierownik seminarium.

Miejsce: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie , ul. Piastowska 2

Termin: październik 2016 – czerwiec 2017
Zajęcia odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu.
9:00 – 13:30 – zajęcia grupowe
13:30 – 16:30 – zajęcia indywidualne (lub w piątki wg indywidualnych ustaleń)

Zakres zajęć:

  • 36 godzin grupowego seminarium w zakresie prowadzenia zespołów,
  • 36 godzin grupowego seminarium w zakresie emisji zbiorowej,
  • 36 godzin grupowego seminarium w zakresie dyrygentury,
  • 18 godzin zajęć indywidualnych z dyrygowania.

Koszty: 200zł/m-c x dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Kierownik seminarium: prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Radosław Wilkiewicz

© 2021 Fundacja Koliber . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.