IV Bałtycki Konkurs Chórów

Organizatorzy

  • Polska Filharmonia Sinfonia Baltica Słupsk
  • Polski Związek Chórów i Orkiestr oddz. w Słupsku
  • Filharmonia Koszalińska
  • Stowarzyszenie „Pomerania Cantat” w Koszalinie

Termin

16-17 czerwca 2018

Miejsce

Słupsk

Biuro konkursowe

ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk
Magdalena Kwidzińska +48 609 520 652
Andrzej Machutta tel. + 48 601 677 687
e mail : pomeraniacantat@gmail.com

Szczegóły konkursu

  1. W 2018 r. Konkurs odbędzie się w Słupsku.
  2. Zespoły , które chcą wziąć udział w konkursie w 2018r, winny przesłać do dnia 16.02.2018 roku wypełnioną kartę zgłoszenia.
  3. Zespoły muszą mieć minimum 12 śpiewaków na scenie. Zespoły przygotowują do oceny Jury program składający się z pieśni, z których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella. Łączny czas pobytu zespołu na scenie nie może przekraczać 15 minut.
  4. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są do wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 10 zł (zespoły zagraniczne 2,5 Euro) od osoby występującej na scenie. Opłatę uczestnictwa należy uiścić nie później, niż do 31.03.201 na konto PZCHiO o. Słupsk Szarych Szeregów BGŻ BNP Paribas S.A 52 2030 0045 1110 0000 0164 3610.
  5. Przesłuchania konkursowe odbędą się dniach 16.06.2018 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk. Godzina przesłuchań będzie podana w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu.
  6. Ogłoszenie wyników wraz z koncertem finałowym odbędzie się w dniu 17.06. 2018 w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica ul. Jana Pawła II , 76-200 Słupsk.

Do pobrania

Dyrektor konkursu

Radosław Wilkiewicz, tel. + 48 604 222 543

© 2021 Fundacja Koliber . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.