O Nas

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury powstała w Koszalinie w 2015 roku. Działalność prowadzi głównie w sferze sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem Fundacji jest wspieranie i realizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, szczególnie w dziedzinach artystycznych oraz nauki języków obcych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • promocję dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych,
 • organizowanie lub udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
 • promowanie osób uzdolnionych muzycznie i zespołów muzycznych w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji, seminariów, festiwali, szkoleń, warsztatów, koncertów, występów, spotkań promocyjnych i kulturalnych, wystaw, wernisaży prac w kraju i za granicą,
 • propagowanie rozwoju innych form edukacji, szczególnie w zakresie edukacji muzycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie działań wspomagających edukację,
 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
 • organizowanie kursów i wyrównawczych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).

Dane identyfikacyjno-adresowe

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury KOLIBER
ul. Aleja Monte Cassino 14/64, 75-412 Koszalin

NIP 6692525809
REGON 362893658
KRS 0000583680

Email: kontakt@fweik.org
Telefony: +48 696 454 419

Konto bankowe: IBAN PL 26 1140 2004 0000 3202 7657 8031
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Pliki do pobrania

© 2021 Fundacja Koliber . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.