Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat"

Konkurs organizowany jest co rok, przemiennie, w Koszalinie i Słupsku.

Cele konkursu

popularyzacja idei śpiewu chóralnego; konfrontacja wykonawcza i zdobywanie doświadczenia artystycznego przez uczestników; doskonalenie poziomu wykonawczego chórów i dyrygentów, poszerzanie i prezentowanie repertuaru; wymiana doświadczeń, myśli twórczej, tworzenie więzi międzyludzkich oraz konsolidowanie środowiska chóralnego również pod kątem pokoleniowym; zainteresowanie muzyką chóralną szerszej publiczności.

Założenia

  • w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie zespoły chóralne z kraju i z zagranicy,
  • zespoły muszą mieć minimum 12 śpiewaków na scenie,
  • zespoły przygotowują do oceny Jury program dowolny składający się z pieśni, z których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella,
  • łączny czas pobytu zespołu na scenie nie może przekraczać 15 minut.

Wyróżnienia

W każdej kategorii z osobna przewiduje się przyznanie Lauru Moniuszkowskiego za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.