Dotacje

Wszystko o finansowaniu kultury

Fundacja PZU z Kulturą

Trwa konkurs umożliwiające dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych. Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną. Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, możliwość kontynuacji zmian, budżet, harmonogram i zasięg. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają

Stypendia ministra kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 r.

© 2021 Fundacja Koliber . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.